حج استحبابی

(مسئله 115) مستحب است كساني كه شرايط وجوب حج را ندارند در صورت امكان به حج بروند. همچنين كساني كه حج واجب خودشان را بجا آورده‌اند مستحب است دوباره به حج بروند. و مستحب است شخص متمكن هر ساله به حج برود؛ بلكه مكروه است كه پنج سال متوالی آن را ترک نمايد.

از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل شده كه فرمودند: «حج و عمره، فقر و گناهان را برطرف مي‌كنند همان گونه كه كوره آتش، زنگار را از آهن مي‌زدايد.» و فرمودند: «اگر به وزن كوه ابي‌قبيس طلاي قرمز در راه خدا بدهي، ثواب حج را نخواهي يافت؛ و ثواب يك درهم در راه حج معادل ثواب دو هزار هزار (دو ميليون) درهم در راه خدا مي‌باشد.» و از حضرت امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمودند: «كسي‌كه پنج بار به حج برود، خداوند هيچ‌گاه او را عذاب نمي‌كند.» و فرمودند: «اگر بر شخص متمكّن پنج سال بگذرد و او بر پروردگار خود وارد نشود او قطعا محروم خواهد بود.»

(مسئله 116) مستحب است انسان هنگام خارج شدن از مكه معظّمه نيّت برگشتن كند؛ و مكروه است كه قصد برگشتن به مكه را نداشته باشد.

(مسئله 117) مستحب است كسي‌كه هزينة سفر حج را ندارد قرض كند و به حج برود، درصورتي‌كه در آينده بتواند قرض خود را بپردازد.

(مسئله 118) كسي‌كه تمكن ندارد از مال خودش به حج برود، مستحب است گرچه به نيابت ديگري باشد به حج برود.

(مسئله 119) مستحب است انسان كسي را كه تمكن از حج ندارد به حج بفرستد.

(مسئله 120) مستحب است انسان به نيابت از ائمه معصومين(علیهم السلام) و همچنين به نيابت پدر و مادر و خويشان و برادران و خواهران ديني خود در صورتي كه غایب يا معذور باشند حج بجا آورد يا طواف كند، و يا پس از انجام عمل، ثواب آنها را به آنان اهدا نمايد.

(مسئله 121) زن شوهردار يا زنی كه در عدّه رجعی [1] است جايز نيست به حج مستحبی برود، مگر به اذن شوهر؛ ولی در زنی كه در عدّه بائن [2] يا عدّه وفات [3] است اذن شرط نيست.

_________________________

[1] ـ «عدّه رجعي» عدّة طلاقی است كه شوهر می‌تواند در آن از طلاق صرف نظر نموده رجوع كند.

[2] ـ «عدّه بائن» عدّه طلاقی است كه شوهر در آن حق رجوع ندارد.

[3] ـ «عدّه وفات» عدّه زن است پس از مرگ شوهر.