بعدازظهر دوشنبه 4/4/1397 مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي موحدي نجفي در ميان جمع كثيري از علما و طلاب حوزه علميه مشهد مقدس سخنراني نمودند.

معظم له در بياناتشان طلاب را الگوي عمل به قوانين و احكام شرع مقدس اسلام دانستند و افزودند: روحانيت هميشه تحت نظر و زير ذره‌بين مردم هستند و اعمال و رفتارشان مورد بررسي و قضاوت سايرين است. روحانيون لباس دين را بر تن دارند و عملكرد خوب و بدشان تاثير زيادي در رفتار ديگران دارد و ممكن است باعث سعادت و يا سبب گمراهي مردم شوند. اخلاق، كردار، منش، گفتار، رفتار و اعمال اسلامي روحانيت يكي از راه‌هاي مؤثر در تبليغ دين مبين اسلام و جذب مردم به اين كامل‌ترين دين الهي است.
مرجع عاليقدر در بخش ديگري از سخنانشان به جهاني بودن و جاودانگي قوانين اسلام اشاره نموده و مسئله ضروري و بسيار مهم امروز را، نياز مردم به رهبري و هدايت در شرايط و اوضاع حساس اين روزهاي جامعه جهاني و به خصوص منطقه دانستند و گفتند: جامعه نياز به رهبري دارد. وظيفه روحاني فقط نشستن در مسجد و حرام و حلال گفتن نيست بلكه بايد علاوه بر تبليغ و بيان احكام دين اسلام، مسائل روز را بسنجد و مردم را براي رسيدن به اهداف و اصول اسلامي راهنمايي و رهبري كند ... .