زکات فطره و ساير وجوه شرعيه طبق نظرمرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی موحدی نجفی (مدظله)

ایران
🔺فطریه برای هر نفر ۸۰۰۰ تومان
🔺کفاره غیر عمد ۲۵۰۰ تومان
🔺کفاره عمد ۱۵۰۰۰۰ تومان

افغانستان
 ⬅️ کابل
🔺فطریه برای هر نفر  ۹۰ افغانی
🔺کفاره غیر عمد ۲۵ افغانی
🔺کفاره عمد ۱۵۰۰ افغانی

⬅️ هرات و ولایات همجوار
🔺فطریه برای هرنفر ۷۰ افغانی
🔺کفاره غیر عمد ۲۰ افغانی
🔺کفاره عمد ۱۳۰۰ افغانی