اعمال شب عاشورا

شب دهم شب عاشورا است و سید در اقبال از براى این شب دعا و نمازهاى بسیار بافضیلتهاى بسیار نقل کرده از جمله :

  صد رکعت نماز هر رکعت به حمد و سه مرتبه قُلهُوَاللّهُ اَحَدٌ و بعد از فراغ از جمیع بگوید سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُلِلّهِوَلااِلهَ اِلا اللّهُ وَاللّهُ اَکْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِالْعَلِىِّ العَظیمِ هفتاد مرتبه و در روایت دیگر بعد از الْعَلِىِّ الْعَظیمِاستغفار نیز ذکر شده

   و از جمله چهار رکعت در آخر شب در هر رکعت بعد از حمد هر یک ازآیة الکرسى و توحید و فَلَق و ناس را ده مرتبه بخواند و بعد از سلام صد مرتبه توحیدبخواند

    و از جمله چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و این نمازمطابق است با نماز امیرالمؤ منین علیه السلام که فضیلت بسیار دارد و بعد از نمازفرموده ذکر خدا بسیار کند و صَلَوات بسیار بفرستد بر رسول خدا صَلَّى اللَّهِعَلِیهِ وَ اله و لعن کند بر دشمنان ایشان آنچه مى تواند و

در فضیلت احیاءِ این شبروایت کرده که مثل آنست که عبادت کرده باشد به عبادت جمیع ملائکه و عبادت در آنمقابل هفتاد سال است و اگر کسى را توفیق شامل حال شود در این شب در کربلا باشد وزیارت امام حسین علیه السلام کند و بَیتوته نزد آن جناب نماید تا صبح خدا او رامحشور فرماید آلوده به خون امام حسین علیه السلام در جمله شهداء با آن حضرت.