بنده از مهاجرین اهل افغانستان هستم فعلا در کشور سوئد زندگی می‌کنم. روزه ماه مبارک رمضان از افق کدام کشور اسلامی بگیرم و افطار کنم؟
جواب: به همان افق کشوری که در آن زندگی می‌کنید روزه بگیرید و اگر در اثر طولانی بودن روز ادامه روزه حرجی باشد به افق کشور متعادل مانند مکه معظمه روزه بگیرید.


من در مدرسه کشور سوئد درس می‌خوانم در کلاس مدرسه نماز برایم ممکن نیست تا از درس فارغ شوم و در اتاق برسم نماز قضا می‌شود وظیفه بنده چیست، آیا قضایش بخوانم صحیح است؟
جواب: باید نماز را در وقتش بخوانید. در صورتی که در اثر اضطرار، در وقت نتوانستید بخوانید قضایش را بخوانید.


من در کشور سوئد در کمپ زندگی می‌کنم بلا تکلیف هستم نمی‌دانم قبول می‌شوم یا نه، نماز و روزه من چه طور ادا می‌شود به عبارت دیگر تکلیف بنده چیست؟
جواب:  شما مسافر می‌باشید و باید در آن محل قصد اقامه ده روز نمایید تا روزه و نماز را کامل انجام دهید.


من در کشور سوئد زندگی می‌کنم قبله برایم مشخص نیست نماز را به کدام طرف بخوانم؟ اگر چهار طرف بخوانم برایم ممکن نیست وظیفه چیست؟
جواب: به چهار طرف نماز بخوانید اگر نماز خواندن به چهار طرف ممکن نیست، به هر مقدار جهات که ممکن است بخوانید.

کشورهایی که شش ماه شب و شش ماه روز است ، تکلیف نماز و روزه در آن کشورها چگونه است؟

جواب: به کیفیت کشور متعادل روزه بگیرد.

 

گوشت‌های مرغ و گوساله که از خارج می‌آید و ذبح آنها معلوم نیست و فقط روی کارتن آنها نوشته است ذبح شده به طریقه اسلامی، ‌آیا برای مسلمین جایز است از آن گوشت ها استفاده کنند؟

جواب: مادامی که ذبح شرعی در مورد آنها احراز نشود محکوم به حرمت و نجاست می‌باشد.

 

خواندن نماز با کروات(نیکتایی) صحیح است یا خیر؟

جواب: اگر شعار ضد اسلامی باشد اشکال دارد.

 

تکلیف انسان‌ها و مسلمانانی که به کشور ‌های ظاهراً اهل کتاب هستند مسافرت می‌کنند چیست؟

جواب: غیر از موارد ضرورت برای زندگی کردن رفتن در کشور‌های مورد سؤال جایز نمی‌باشد.

 

جدا از اینکه ذبیحه آن‌ها حرام است آیا نسبت به بقیه غذاها و ظروف چه تکالیفی دارند؟

جواب: غیر از غذای گوشتی باقی موارد اگر یقین به نجاست آن‌ها نباشد محکوم به طهارت می‌باشد.


به صورت روشن کفار نجس است از چه نوع نجاست؟

جواب: از نوع نجاست وضعی: شرک، انکار توحید و نبوت.


اهل کتاب حکمش چیست؟

جواب: مشهور عدم طهارت می‌باشد.

 

کسی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کند آیا جایز از گوشت حیوانات حلال گوشت استفاده نماید یا خیر؟ ( از لحاظ بهداشتی هیچ مشکلی ندارد ، بعضی ها می گوید در کشتار گاها با چاقوی بزرگ که روی آن الله اکبر نوشته شده است که البته معلوم نیست این حرف هست یانه، سر حیوان را از تنش جدا می کند ، البته قبل از جدا کردن سر، حیوان را توسط برق بی هوش می کند و اکثرا می گوید کلمه الله اکبر نوشته نیست.

جواب: در صورتی که ذبح کننده حیوان حلال گوشت مسلمان باشد با ذکر اسم الله و مراعات باقی شرایط هنگام ذبح، استفاده از گوشت آن حیوان منع ندارد. ولی نوشتن کلمه اسم الله روی کارد، اثر در حلیت حیوان ندارد.

 

برای کسانی که شرایط ازدواج دایم فراهم نیست آیا می تواند با زنان غیر مسلمان ازدواج موقت نماید یا خیر ؟

جواب: ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جایز می‌باشد.

 

اگر ازدواج موقت مانعی ندارد آیا جایز است با دختران باکره غیر مسلمان بدون اجازه پدر یا مادر ازدواج موقت کرد؟

جواب: اذن پدر غیر مسلمان شرط نمی‌باشد.

 

اگر می توان با زنان غیر مسلمان ازدواج موقت کرد ،شرایط خواندن صیغه موقت چه گونه است؟ چون آنها عربی را نمیفهمد و جوان هم به عربی تسلط ندارد و کسی از مسلمین هم در دسترس نیست که  صیغه را جاری نماید ، در این شرایط تکلیف چیست ؟

جواب: صیغه عقد ازدواج را خود زوج که آگاهی به لفظ و معنای انشاء داشته باشد یا وکیل زوجین باید به عربی صحیح بخواند.

 

ازدواج با دختر یهودی و مسیحی بطور دائم جایز است یا خیر؟

جواب:جائز نمی‌باشد.