بسم الله الرحمن الرحيم

بدون ترديد خاطرات هر شخص تشكيل دهندة بخشي از تاريخ يك ملت است ، به خصوص اگر آن خاطرات بازگويي گوشه هايي از رفتار ، كردار و مبارزات رهبري آن ملت و جامعه باشد .
    مصاحبه اي كـه از نظـر شما مي گذرد بيانگـر بخشي از جنبه هاي رفتار اسلامي و ديني ، اخلاقي ، اجتماعي و انقلابي امام خميني (ره) طي دوران اقامت ايشان در نجف اشرف است .
    بيان كنندة خاطرات آيت الله العظمی موحدي نجفي يكي از ياران و شاگـردان  صديق و مبـارز  امام (ره)  در نجـف  مي باشـد كه مطالب و خاطرات خويش را بنا به درخواست مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) طي جلسات متعدد براي علاقمندان و دوستداران امام بازگو نموده است .
    اميـد است خواندن اين خاطرات جالب و شيرين ، براي آنان كـه در راه كسب دانـش و معارف الهـي قدم نهـاده اند ، افقهايي تـازه از علم و معرفت ، تقوا و فضيلت ، اخلاق و رفتار ديني و … بگشايد ، انشاءالله .      
                                                                                                                                                                   واحد فرهنگي ـ آموزشي
                                                                                                                                                               مدرسه علميه امام زمان (عج)