احكام قرآن و مسجد

(مسئله 225) نجس كردن خط قرآن حرام است و اگر نجس شود بايد فورا آن را آب كشيد . همچنين اگر ورق يا جلد قرآن نجس شود ، در صورتي كه بي‌احترامي به آن شود بايد آن را آب بكشند .

(مسئله 226) قرار دادن قرآن روي عين نجس مانند خون و مردار هرچند آن عين خشك باشد ، در صورتي كه بي‌احترامي به قرآن باشد حرام است و برداشتن قرآن از روي آن واجب مي‌باشد .

(مسئله 227) دادن قرآن به دست كفار و اهل كتاب به اميد هدايت ايشان و به منظور مطالعه و بررسي روي آيات آن در صورتي كه در معرض نجس شدن و هتك و اهانت نباشد و واقعا بخواهند از قرآن استفاده كنند مانعي ندارد و الا بايد به هر وسيله ممكن قرآن را از دست آنان گرفت .

(مسئله 228) لمس آيات قرآن و اسامي خداوند متعال بدون طهارت حرام است ، ولي نوشتن آيات قرآن و اسامي خداوند سبحان ، و نيز لمس گردها و خاك ريزه‌هايي كه هنگام نوشتن آيات قرآني بر تخته سياه و مانند آن روي زمين مي‌ريزد بدون طهارت اشكال ندارد و همچنين لمس نوارهايي كه قرآن روي آن ضبط شده است ، ولي هتك آنها جايز نمي‌باشد .

(مسئله 229) هنگام تلاوت قرآن شايسته است انسان به آن گوش دهد و از صحبت كردن پرهيز كند ، بلكه در صورتي كه بي‌احترامي و هتك به قرآن باشد صحبت كردن جايز نيست . ولي اگر چيزي بپرسند مي‌تواند جواب بدهد . 

(مسئله 230) در هر يكي از سوره‌هاي: سي و دوم (سجده) چهل و يكم (فصّلت) پنجاه و سوم (نجم) و نود و ششم (علق) يك آيه سجده‌ي واجب وجود دارد ، هرگاه انسان يكي از اين چهار آيه را بخواند يا به آن گوش دهد ، بايد فورا سجده كند و تفصيل احكام آن بعدا در مبحث سجده بيان خواهد شد ، انشاءالله .

 

       احكام مساجد

(مسئله 231) نجس كردن زمين ، سقف ، بام و سمت داخلي ديوار مسجد حرام است و هر كس بفهمد بايد فورا آن را تطهير نمايد ، و بنا بر احتياط واجب فرش مسجد و سمت خارجي ديوار آن نيز همين حكم را دارد ، ولي اگر واقف سمت خارجي ديوار را جزو مسجد قرار نداده باشد تطهير آن واجب نيست .

(مسئله 232) اگر وقت نماز برسد و وقت وسعت داشته باشد ، بايد تطهير مسجد را بر نماز مقدم داشت .

(مسئله 233) اگر نتواند مسجد را تطهير كند يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند ، تطهير مسجد بر او واجب نيست ، ولي اگر بي‌احترامي به مسجد باشد بنا بر احتياط واجب بايد به كسي كه مي‌تواند تطهير كند اطلاع دهد .

(مسئله 234) اگر مسجد را غصب كنند و جاي آن خانه و مانند آن بسازند كه ديگر به آن مسجد نگويند ، بازهم بنا بر احتياط واجب آن را نجس نكنند و اگر نجس شد تطهير نمايند .

(مسئله 235) نهادن جسد ميت در مسجد پيش از غسل دادن آن اگر موجب سرايت نجاست به مسجد و يا مستلزم هتك احترام نباشد مانعي ندارد ، گرچه احوط ترك آن است ولي اگر ميت را غسل داده باشند گذاشتن او در مسجد اشكال ندارد .

(مسئله 236) نجس كردن حرم پيامبر(ص) و امامان(ع) حرام است ، و اگر نجس شود چنانچه نجس ماندن آن بي‌احترامي باشد تطهير آن واجب است ، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بي‌احترامي هم نباشد آن را تطهير كنند .

(مسئله 237) توقف «جنب ، حائض ، و نفساء» در مساجد و نيز وارد شدن آنان در مسجدالحرام و مسجدالنبي(ص) به تفصيلي كه در جاي خود بيان مي‌شود، حرام است .

(مسئله 238) داخل شدن كفار در مسجد هرچند براي شنيدن مطالب اسلامي باشد اشكال دارد ، زيرا علاوه بر كفر معمولا جنب مي‌باشند و اگر خواستند جهت شنيدن مطالب اسلامي داخل مسجد شوند ، بايد محلي را در كنار مسجد تهيه نمود كه عنوان «مسجد» نداشته باشد .

(مسئله 239) نصب عكس و پوستر و مانند آن به ديوار مسجد اگر موجب تخريب و ضرر به آن نشود حرام نيست ، گرچه وجود عكس هنگام نماز مكروه مي‌باشد .

(مسئله 240) جا گرفتن در مسجد و مانند آن به هر شكلي كه باشد اگر طول نكشد و به گونه‌اي باشد كه چنانچه ديگري در آنجا بنشيند عرفاً بگويند جاي او را گرفته است ، موجب اولويت مي‌شود و استفاده ديگري از آن جايز نيست .

(مسئله 241) انجام مراسم گوناگون در مساجد اگر مزاحم نماز و وعظ و ارشاد نباشد و موجب تخريب و ضرر به مسجد و يا هتك آن نشود اشكال ندارد ، گرچه احتياط در ترك آنهاست .

(مسئله 242) نقل و انتقال ملكيت مسجد يا تغيير آن براي كارهاي ديگر كه با مسجد بودن منافات دارد جايز نيست ، ابزار و لوازم آن مانند در و پنجره و فرش را اگر به هيچ وجه در همان مسجد يا مساجد ديگر قابل استفاده نباشد مي‌توانند بفروشند ، و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد وگرنه صرف تعمير مساجد ديگر نمايند ، و كساني كه مي‌خواهند فرش يا چيز ديگري براي مساجد يا حسينيه‌ها و يا حرم امامان(ع) بخرند خوبست آن را وقف نكنند ، بلكه به آنجا تمليك نمايند تا متولي يا حاكم شرع بتواند در موقع لزوم آن را مطابق مصلحت تبديل نمايد .

(مسئله 243) ساختن مسجد و تعمير مسجدي كه نزديك به خرابي است مستحب مي‌باشد ، و اگر مسجد طوري خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد مي‌توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند ، بلكه مسجدي را كه خراب نشده مي‌توانند براي احتياج مردم در صورت ضرورت خراب كنند و بزرگتر يا محكمتر بسازند .

(مسئله 244) تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است و كسي كه مي‌خواهد به مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند و لباس پاكيزه بپوشد ، و موقع داخل شدن به مسجد ابتدا پاي راست و موقع بيرون آمدن ابتدا پاي چپ را بگذارد  .

(مسئله 245) وقتي انسان وارد مسجد مي‌شود مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب يا مستحب ديگري هم بخواند كافي است .

(مسئله 246) خوابيدن در مسجد چنانچه انسان ناچار نباشد ، و صحبت كردن راجع به كارهاي دنيا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعري كه در آن نصيحت و موعظه نباشد مكروه است ، همچنين مكروه است كه آب دهان يا بيني يا اخلاط سينه را در مسجد بيندازد يا صداي خود را بلند كند و يا غذا بخورد ، ولي بلند كردن صدا براي اذان كراهتي ندارد .