صورت حجّ تمتّع به نحو اجمال

(مسئله 134) حج تمتّع مركب است از دو عمل عبادي كه يكي «عمرة تمتّع» و ديگري «حج تمتّع» است؛ و عمره برحج مقدم است و هر دو بايد در يك سال در ماههاي حجّ، يعني شوّال و ذي‌قعده و ذي‌حجّه انجام شوند.

(مسئله 135) در عمرة تمتّع شش چيز واجب است:

اول: نيّت

دوم: احرام از يكي از ميقاتها به تفصيلي كه مي‌آيد.

سوم: طواف دور خانة خدا

چهارم: دو ركعت نماز طواف

پنجم: سعي بین صفا و مروه.

ششم: تقصير، يعني گرفتن مقداري از مو يا ناخن؛ و به وسيلة تقصير، محرم از احرام خارج مي‌شود و آنچه به سبب احرام براو حرام شده بود حلال مي‌شود؛ و با نزديك شدن روز عرفه بايد خود را براي اعمال حج تمتّع آماده و مهيا سازد.

(مسئله 136) در حج تمتّع چهارده چيز واجب است:

اول: نيّت

دوم: احرام از مكة معظّمه

سوم: وقوف به عرفات بعد از ظهر روز عرفه (نهم ذي‌حجّه)

چهارم: وقوف در مشعر يعني مزدلفه، از طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع آفتاب؛ و بنابراحتياط شب دهم را در مشعر به سربرد.

پنجم: ريگ زدن به جمره عقبه [1] در مِني در روز عيد قربان.

ششم: قرباني در مِني در روز عيد.

هفتم: تراشيدن سر، يا كم كردن مو يا ناخن در مِني به تفصيلي كه مي‌آيد؛ و با اين عمل آنچه به وسيلة احرام براو حرام شده بود حلال مي‌شود، غير از بوي خوش و زن و شكار.

هشتم: طواف خانة خدا

نهم: دو ركعت نماز طواف

دهم: سعي بين صفا و مروه؛ و با اين عمل بوي خوش نيز حلال مي‌شود.

يازدهم: طواف نساء

دوازدهم: نماز طواف نساء؛ و با اين عمل زن نيز حلال مي‌شود، اما شكار تا در حرم است حرمت آن باقي است.

سيزدهم: بيتوته، يعني ماندن شب در مِني در شبهاي يازدهم و دوازدهم بلكه سيزدهم نيز در بعضي صُوَر.

چهاردهم: ريگ زدن به جمره‌هاي سه‌گانه در روزهاي يازدهم و دوازدهم بلكه در روز سيزدهم براي بعضي اشخاص.

_________________________

[1] ـ «جمره عقبه» يعني ستون آخر كه اكنون طول آن به حدود 32 متر و عرض 5 متر افزايش يافته است.