مقدار زکات فطره و ساير وجوه شرعيه طبق نظرمرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی موحدی نجفی (مدظله)

ایران
🔺فطریه برای هر نفر 10000 تومان
🔺کفاره غیر عمد 3000 تومان
🔺کفاره عمد 180000 تومان

افغانستان
 
⬅️ کابل
🔺فطریه برای هر نفر  110 افغانی
🔺کفاره غیر عمد 30 افغانی
🔺کفاره عمد 1800 افغانی

⬅️ هرات و ولایات همجوار
🔺فطریه برای هرنفر 90 افغانی
🔺کفاره غیر عمد 23 افغانی
🔺کفاره عمد 1500 افغانی

* زکات فطره قیمت 3 کیلوگرم گندم (قوت غالب) می‌باشد.