قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فردی...«سبا،آیه۴۶»
دیدار مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی موحدی نجفی«مدظله»، با شورای علماء شیعه افغانستان

معظم له در دیدار با هیئت شورای علمای شیعه افغانستان فرمودند:
آینده جهان در قلمرو قدرت اسلام است
این هیئت متشکل از حجج اسلام آقایان استاد اکبری، عالمی بلخی، فیاض ارزگانی، افضلی، غفاری، شیوا وحاج جواد صالحی فرزند آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان و .. پیرامون فعالیت و نقش این شورا در شرایط حاکمیت موجود اظهار داشتند
استاد اکبری:
شورای علماء شیعه افغانستان شرایط حال و حاضر را تشریح نموده و خواسته های جامعه شیعه در افغانستان را با معظم له  مطرح نمودند، بطور کلی مطالب مطروحه بر چهار رکن استوار است
۱- رسمیت مذهب شیعه
۲- تطبیق احوالات شخصیه
۳- سهم و نقش شیعیان در تصمیم گیری های مهم
۴- سهم شیعیان به تناسب نفوذ در تمامی مراتب حکومتی
در پایان ایشان اظهار داشتند مشکلات زیادی برای رفع دغدغه های مردم افغانستان وجود دارد که از جمله مهمترین آنها مسئله معیشتی است .
مرجع عالیقدر بعد از استماع بیانات استاد اکبری ضمن خوش آمد گویی به حضور هیئت علماء مطالبی را متذکر شدند.
مسلمین به قدرت الهی توجه داشته باشند و مبتلا به وسوسه های شیطانی دیگران نشوند
و با الگو قرار دادن این آیه نورانی قرآن کریم در سوره مبارکه سبأ که یک پیام و یک موعظه را برای مسلمین بیان می فرماید قیام برای خدا نمایند.
که زیر بنای کار آقایان باشد ولواینکه از نظر ظاهر جلوه ای نداشته باشد انسان پیروز است در غیر این صورت حقیقتی برای کارشان نخواهد بود.
اسلام نسبت به کثرت نفوس جمعیت مسلمین تاکید زیادی دارد.
کشورهای اسلامی از لحاظ استراتژیک به دلیل ثروت ها و ذخایر غنی که مورد نیاز جهان است را دارا می باشند مورد توجه بوده که در دنیای امروز به لحاظ تعدد روند و آیند مبادلات اقتصادی و غیره همیشه کانون توجه قدرت ها می باشد .